Tuyển Dụng

Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, email hay trực tiếp đến công ty chúng tôi.

Thông tin liên hệ

  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự 
  • Địa chỉ: Tầng 10, 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06 , Quận 3 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Hồ sơ vui lòng gửi về địa chỉ email : hrmanager@emallvietnam.vn
    hoặc gọi hotline : (028) 36 22 66 17